Prezentare
Conducere
Structura Organizatorica
Organigrama
Management Spital
Pacienti si Vizitatori
Servicii Furnizate
Imagini
Foaie de Observatie
Ghiduri si Protocoale
Legislatie
Aprovizionare
Tehnic
Financiar Contabil
Statistica
Resurse Umane
Parteneriate
Buget
Managementul Calitatii
Consiliul Etic
Salarizare
Declaratii
Ingrijiri la Domiciliu
Contact
 

- elaborează şi pune la dispoziţie consiliului consultativ rapoarte privind activitatea spitalului şi participa la dezbaterile privind problemele de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului;

- face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director şi a consiliului medical, privind structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii Publice;

- aplica strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservita.

2. În domeniul managementului economico-financiar:

- aproba şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice;

- aproba lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează sa se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea consiliului medical şi a comitetului director, cu avizul autorităţii de sănătate publica;

- aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

- aproba repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe secţii, laboratoare şi compartimente şi alte structuri din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale şefilor de secţii, laboratoare şi compartimente din structura spitalului;

- urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii, laboratoare şi compartimente, conform contractului încheiat cu şefii acestor structuri ale spitalului;

« Pagina Anterioara                                                               Pagina Urmatoare »

 
  IN ATENTIA PACIENTILOR
LISTA GARZI
COMUNICARI

Spitalul Orasenesc Jibou
Spitalul Orasenesc Jibou

 
                                    Toate drepturile rezervate Site administrat de webinc