Prezentare
Conducere
Structura Organizatorica
Organigrama
Management Spital
Pacienti si Vizitatori
Servicii Furnizate
Imagini
Foaie de Observatie
Ghiduri si Protocoale
Legislatie
Aprovizionare
Tehnic
Financiar Contabil
Statistica
Resurse Umane
Parteneriate
Buget
Managementul Calitatii
Consiliul Etic
Salarizare
Declaratii
Ingrijiri la Domiciliu
Contact
 

 Prin Serviciul de Statistică se colectează datele la nivel de secţie lunar, trimestrial, anual şi se prelucrează în vederea trimiterii spre INCDS.

  • Se calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului.

  • Se întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti pe baza grupelor de diagnostice.

  • Se analizează indicatorii pe spital.

  • Se întocmesc centralizatoare de diagnostice şi proceduri care se transmit la Direcţia de Sănătate Publică.

  • Se întocmesc situaţii prin care se informează conducerea spitalului cât şi şefii de secţie despre indicatorii obţinuţi, cazurile nevalidate, ICM, lunar, trimestrial, anual.

 
  Numar Cazuri Externate per sectie pe anul 2014  
 
Sectia Medicina Interna 582
Cronici 628
Pediatrie 727
Pneumologie 362
Total         2299
 
     
Numar Consultatii Medicale in Ambulatoriu de Specialitate pe anul 2014: 14.914
     
Numar Examene Paraclinice pe anul 2014: 44.775
     
  IN ATENTIA PACIENTILOR
LISTA GARZI
COMUNICARI

Spitalul Orasenesc Jibou
Spitalul Orasenesc Jibou

 
                                    Toate drepturile rezervate Site administrat de webinc