Prezentare
Conducere
Structura Organizatorica
Organigrama
Management Spital
Pacienti si Vizitatori
Servicii Furnizate
Imagini
Foaie de Observatie
Ghiduri si Protocoale
Legislatie
Aprovizionare
Tehnic
Financiar Contabil
Statistica
Resurse Umane
Parteneriate
Buget
Managementul Calitatii
Consiliul Etic
Salarizare
Declaratii
Ingrijiri la Domiciliu
Contact
 

 Prin Serviciul aprovizionare-transport se asigură :

  • aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile, medicamentele şi materialele necesare bunului mers al activităţilor medicale, administrative şi tehnice;

  • respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor de bunuri;

  • coordonarea activităţii colectivului de licitaţii electronice;

  • urmărirea încheierii şi derulării contractelor de achiziţii publice;

  • coordonarea activităţii magaziilor, asigurând condiţii optime de păstrare şi depozitare a bunurilor;

  • urmărirea distribuirii judicioase a materialelor în secţiile şi serviciile spitalului;

  • intră în relaţii cu secţiile şi serviciile din spital şi cu furnizorii de materiale şi medicamente;

  • încheierea contractelor economice cu furnizorii, întocmirea şi urmărirea graficului de livrări pentru materialele necesare unităţii;

  • asigură aprovizionarea unităţii cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură în cele mai bune condiţii;

  • recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori şi asigurarea transportului acestora în condiţii igienico-sanitare, în conformitate cu normele în vigoare;

 
  IN ATENTIA PACIENTILOR
LISTA GARZI
COMUNICARI

Spitalul Orasenesc Jibou
Spitalul Orasenesc Jibou

 
                                    Toate drepturile rezervate Site administrat de webinc