Prezentare
Conducere
Structura Organizatorica
Organigrama
Management Spital
Pacienti si Vizitatori
Servicii Furnizate
Imagini
Foaie de Observatie
Ghiduri si Protocoale
Legislatie
Aprovizionare
Tehnic
Financiar Contabil
Statistica
Resurse Umane
Parteneriate
Buget
Managementul Calitatii
Consiliul Etic
Salarizare
Declaratii
Ingrijiri la Domiciliu
Contact
 

- Operează în carnetele de muncă toate modificările privind funcţia, salariul şi alte sporuri salariale pe baza contractelor de muncă;

- Întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru personalul din unitate;

- Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor;

- Asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;

- Calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare;

- Execută lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare;

- Fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli;

- Întocmeşte lucrările de salarizare lunar, de promovare;

- Întocmeşte documentaţia privind acordarea salariilor de merit pentru personalul din cadrul Serviciului;

- Întocmeşte documentaţia privind acordarea premiilor anuale (al 13-lea salariu), conform legii;

« Pagina Anterioara                                                               Pagina Urmatoare »

 
  IN ATENTIA PACIENTILOR
LISTA GARZI
COMUNICARI

Spitalul Orasenesc Jibou
Spitalul Orasenesc Jibou

 
                                    Toate drepturile rezervate Site administrat de webinc