Prezentare
Conducere
Structura Organizatorica
Organigrama
Management Spital
Pacienti si Vizitatori
Servicii Furnizate
Imagini
Foaie de Observatie
Ghiduri si Protocoale
Legislatie
Aprovizionare
Tehnic
Financiar Contabil
Statistica
Resurse Umane
Parteneriate
Buget
Managementul Calitatii
Consiliul Etic
Salarizare
Declaratii
Ingrijiri la Domiciliu
Contact
 

Click aici pentru Lista cu personalul medical pe spital

Click aici pentru Lista cu personalul medical in ambulatoriu integrat

Serviciul Resurse Umane este subordonat managerului şi asigură :

- Serviciul Resurse Umane are ca obiect de activitate aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii;

- Asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului, a numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţiuni;

- Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii;

- Urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;

- Gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

- Stabileşte şi actualizează conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii;

- Asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu datele noilor angajaţi;

- Asigură gestiunea carnetelor de muncă;

Pagina Urmatoare »

 
  IN ATENTIA PACIENTILOR
LISTA GARZI
COMUNICARI

Spitalul Orasenesc Jibou
Spitalul Orasenesc Jibou

 
                                    Toate drepturile rezervate Site administrat de webinc